Legal notice

Odpowiedzialny za tresc strony

MINOX Maschinenhandels GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

+49 (0) 6202 / 9531460
Web: https://minox-maschinen.de
E-Mail: info@minox-maschinen.de

Prezes zarzadu: Rudolf Detter
Numer VAT: DE144288811
Rejestr Sadowy: Mannheim HRB Nr. 745206
Jurysdykcja: DE-68149 Mannheim

Projekt i implementacja

codepoetry | Mannheim
Web: https://codepoetry.de